Hürriyet

7 Eylül 2010 Salı

ŞİKAYETNAME

Fuzulinin yazdığı şiirler beğenilince devrin padişahı Kanuni Fuzuli'ye maaş bağlar ve onu saraya beklediğini söyler.  Bunu duyan Fuzuli İstanbul'a gelir. Maksadı hem kendine bağlanan maaşı almak hem de padişahı ziyaret etmektir. Fakat görevliler Fuzuli'yi saray kapısından içeri dahi almazlar. Bunu üzerine Fuzuli Nişancı Celalzade Çelebi'ye bir mektup yazar..

*************************************
Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler. Eğerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler.


Dedim: - Ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir, bu ne yüz asıklığıdır?
Dediler: - Bizim adetimiz böyledir.
Dedim: - Benim riayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beratı vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile dua kılam.
Dediler: - Ey zavallı! Sana zulüm etmişler ve gidip gelme sermayesi vermişler ki, daima faydasız mücadele edesin ve uğursuz yüzler görüp sert sözler işitesin.
Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine gelmez?
Dediler: - Zevaittir, husulü mümkün olmaz.
Dedim: - Böyle evkaf zevaidsiz olur mu?
Dediler: - Asitanenin masraflarından artarsa bizden kalır mı?
Dedim: - Vakıf malın dilediği gibi kullanmak vebaldir.
Dediler: - Akçamız ile satın almışız, bize helaldir.
Dedim: - Hesaba alsalar bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.
Dediler: - Bu hesap, kıyamette sorulur.
Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.
Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, kâtipleri razı etmişiz.

Gördüm ki sualime cevaptan başka nesne vermezler ve bu berat ile hacetim kılmağın reva görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim ve mey'us ü mahrum guşe-i uzletime çekildim.
*********************
Şaştım kaldım anlatılanlar hala güncelliğini koruyor, demek ki işgüzar her devirde işgüzar..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder